Remotie. Een stap terug is een stap vooruit.

In vele bedrijven zetten mensen een stapje terug in de hiërarchie; demotie heet dat. Soms doen ze dat vrijwillig, omdat ze wat meer vrije tijd willen of hun balans werk-privé meer in evenwicht willen brengen. Vaak worden ze gedwongen, omdat ze slachtoffer zijn van een interne ruzie, als gevolg van een besparingsronde of een fusie. Je behoudt dan wel je werk, maar op een lager niveau.

 

Dat lijkt eenvoudig, maar zowel zakelijk als emotioneel komt er bij een demotie heel wat kijken. Want hoe bereid je zo’n vrijwillige demotie voor? Hoe ga je met een gedwongen stap terug om? En hoe zorg je er als werkgever voor dat die medewerker opnieuw gemotiveerd geraakt?

 

In 280 pagina’s leggen de auteurs uit wat demotie is, welke fasen je doormaakt en welke de tips zijn voor de betrokkene en voor de HR-verantwoordelijke. Naast experten – advocaten, coaches, psycho-therapeuten – vind je 14 getuigenissen van gedwongen en vrijwillig gedemoveerden.


Na het boek is Tanja zich verder gaan verdiepen in het thema; eerst met een
onderzoeksleerstoel aan de VUB, daarna met een doctoraat. Naast lezingen en workshops over carrièrewendingen, geeft ze ook advies aan bedrijven en organisaties over hoe ze demotie succesvol kunnen aanpakken. Succesvol voor de werkgever én de werknemer.