Technologische en maatschappelijke evoluties zetten organisaties en hun werknemers onder druk en veroorzaken werk-gerelateerde problemen, zoals burn-out. Deze context daagt ons uit om de rol van demotie daarin te bestuderen. Het doctoraat vertrekt vanuit de vraag: “wat zou de bijdrage van demotie aan de organisatie kunnen zijn en percipieert de werkgever demotie als een obstakel of als een opportuniteit”?

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, bestudeert dit doctoraat het demotieconcept, analyseert de motieven om demotie al dan niet toe te passen en onderzoekt hoe vaak demotie voorkomt in België. Een zelfontworpen survey en follow-up focusgroep interviews geven inzichten in welke dimensies Belgische HR-professionals in verband brengen met demotie en hoe zij het al dan niet toepassen van demotie motiveren. Tenslotte geeft een onderzoek op basis van longitudinale data van EU-SILC 2007-2011 (Statistics on Income and Living Conditions) inzicht in hoe vaak functieniveau-demoties, autoriteitsdemoties en salarisdemoties voorkomen in België.

Verheyen, T., Deschacht, N., & Guerry, M. A. (2016).
The occurrence of demotions regarding job
level, salary and job authority”.
Personnel Review, 45(6), 1217-1239.

 

Verheyen, T. & Guerry, M.A. (2018).
Motives for (non) practicing demotion“,
Employee Relations, 40 (2), 244-263.