“Het onderwerp demotie/readjustment kan niet genoeg beklemtoond worden in de sterk veranderende omgeving van vandaag. Het boek biedt boeiende inzichten en getuigenissen hoe onnodige frustraties en blokkeringen kunnen omgebogen worden naar motivatie en hervonden evenwicht.”

 

Ivan De Witte
Chairman Hudson Europe

“Af en toe heb je een breekijzer nodig. Iemand die een lans breekt, of een boek dat je plotseling op een andere manier naar de feiten laat kijken. “Remotie. Een stap terug is een stap vooruit” van Tanja Verheyen en Bob Vermeir is zo’n breekijzer. In deze tijden van ‘altijd vooruit’ komt een pleidooi voor een stap opzij zelfs over als fris en wijs. Een aanrader, want het brengt je tot andere inzichten. En die heb je soms nodig om weer vooruit te kunnen.”


Ivan De Vadder
Politiek analist VRT NWS en presentator De Afspraak op Vrijdag

“In tijden waarin verandering de enige constante is, moeten bedrijven hun organisatie voortdurend aanpassen. Uiteraard heeft dit een impact op medewerkers. Tegelijkertijd wil je als bedrijf respectvol omgaan met tewerkstelling, maar kan je niet altijd garanderen dat medewerkers dezelfde functie kunnen behouden. Interne mobiliteit is essentieel, maar ‘demotie’ is in deze context een realiteit. Ik ben er van overtuigd dat met een goede omkadering ‘remotie’ een opportuniteit kan zijn tot een beter begrip van zichzelf en tot hernieuwd leren. Een sleutelmoment in een carrière, dat versterkt. Tanja Verheyen en Bob Vermeir tonen ons hoe het kan.”


Bert Van Rompaey
Head of HR BNP Paribas Fortis

“Het boek “Remotie. Een stap terug is een stap vooruit” illustreert perfect dat we moeten stoppen met in de bedrijven een cultuur in stand te houden, van altijd maar hogerop te willen. In een meer ‘vlakke’ organisatie kunnen we evolueren naar een vlakkere loopbaan waarbij nieuwe uitdagingen en ervaringen het boeiend maken, eerder dan extra titels of hiërarchische functies. Ook hier moeten we aanvaarden dat we de grenzen hebben bereikt.”

 

Saskia Van Uffelen
CEO Ericsson

“Active ageing” brengt een nieuwe kijk op de spelers op de arbeidsmarkt. Hoe spring je op een ietwat verdere leeftijd om met je carrière, zet je een stap opzij, krijg je een duw, kies je voor nieuwe horizonten, zet je de levensmijlpalen anders …? Het zijn veel vragen waar Tanja Verheyen en Bob Vermeir indringende en positieve antwoorden op zoeken.

Het boek “Remotie. Een stap terug, is een stap vooruit” is daarbij dan ook meer dan gewoon een aanrader. Het kan duidelijk meehelpen aan het uitwerken van je eigen persoonlijk plan. Het leert je anders aan te kijken tegen verleden, heden en toekomst.”

 

Norbert De Batselier
Voormalig Directeur, Nationale Bank van België

“De open en diepmenselijke getuigenis van Peter Leyman in het boek “Remotie. Een stap terug is een stap vooruit” heeft geleid tot een nieuwe en revolutionaire visie op oudere medewerkers bij KBC. Dialoog en respect zijn de uitgangspunten van ons beleid waarbij medewerkers zelf kiezen hoe ze de laatste jaren van hun loopbaan organiseren. Ons doel is dat medewerkers met een goed gevoel kunnen “afronden” en fier kunnen terugkijken op wat ze hebben verwezenlijkt. Dat hun bedrijf hen blijft waarderen tot de laatste dag, betekent heel veel voor hen.”


Erik Luts
Member Executive Committee KBC Group

“Onderwijs en werk staan voor één van de meest dramatische omwentelingen. Managers en CEO’s zullen nieuwe wegen moeten inslaan om tot innovatieve organisaties te komen. Remotie wordt daarbij het nieuwe normaal; een levenslange loopbaan waarin promotie en remotie elkaar afwisselen als opeenvolgende seizoenen. Tanja en Bob zijn er in geslaagd om met een krachtige boodschap dit nieuwe normaal bespreekbaar te maken.”

 

Jef Staes
Auteur, spreker, expert business- en cultuurinnovatie

“We moeten met meer, langer werken. Om dit te realiseren moeten we inzetten op duurzame inzetbaarheid van mensen via een gepersonaliseerde aanpak. Remotie is een mogelijke manier om iemand op zinvolle en respectvolle  wijze, langer aan het werk te houden. Het boek “Remotie. Een stap terug is een stap vooruit” heeft de verdienste dat het zetten van een stap terug in je loopbaan eerder een oplossing is, dan een probleem. Het boek draagt bij tot het debat en helpt een taboe te doorbreken.”

 

David Ducheyne
President of HRPRO.be

“Demotie gaat over wat een medewerker niet kan, over het miskennen van zijn competenties, over wantrouwen in zijn mogelijkheden ; remotie gaat over wat die medewerker juist goed kan, over het erkennen van zijn competenties, over vertrouwen in zijn mogelijkheden. Remotie past dus in zinvol werken, een loopbaan lang. Remotie kan ervoor zorgen dat medewerkers een loopbaan lang zinvol blijven werken. Is dat niet te verkiezen boven burn outs, uitstoot van “oudere” medewerkers of blijven werken zonder motivatie of goesting?”

 

Fons Leroy
Gedelegeerd bestuurder, VDAB